Przeskocz do treści

ikona kiko1Przeżywam Wielki Post. Uczestniczę w Drogach Krzyżowych i nawet w niedzielę przychodzę na nabożeństwo Gorzkich Żali. Będę uczestniczył w wielkopostnych rekolekcjach parafialnych. Pytam się: dlaczego to wszystko robię, dlaczego korzystam z propozycji Kościoła? I odpowiadam: by przygotować się do dobrego przeżycia Wielkanocy! Ale też słyszę w Kościele wołanie: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. I budzi się we mnie wątpliwość, bo w potocznym znaczeniu ochrzczony to już nawrócony! Czytaj dalej... "Kościół, rodzina chrześcijańska i kryzys wiary"

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” to aktualne hasło roku duszpasterskiego. Dlaczego wezwanie to zostało w bieżącym roku tak wyeksponowane, chociaż w Kościele funkcjonowało ciągle?

Uważam, że przyszedł czas, gdzie każdy świadomy katolik uczestniczący w życiu Kościoła zdaje sobie sprawę z tego, że nasza wiara nie jest taką odpowiedzią na Bożą miłość jaką od nas oczekuje sam Stwórca. Stąd wezwanie „Nawróćcie się!”. Odnosi się ono do wszystkich, szczególnie do większości dzisiejszego polskiego katolickiego (ochrzczonego) społeczeństwa.

Czytaj dalej... "Chrzest święty, katechumenat oraz świadectwo chrześcijańskie."

Trwa jeszcze czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę wcielenia się Boga tj. przyjścia Boga na świat w postaci ludzkiej jako Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł na świat w rodzinie, w Świętej Rodzinie. Dla podkreślenia tego faktu Kościół ustanowił święto Świętej Rodziny i obchodzimy je w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.
W obecnej rzeczywistości obserwujemy, że tradycyjna rodzina jest podstępnie atakowana – jakże musi być ważną przeszkodą dla realizacji jakichś celów. Jakich? Czytaj dalej... "Chrześcijańska rodzina przeszkodą?"

Uroczystością  Chrystusa Króla Wszechświata, rozpoczynamy ostatni tydzień bieżącego roku liturgicznego. Rok liturgiczny to nic innego, jak świętowanie całego życia Chrystusa - tajemnicy Jego ziemskiej działalności, męki, śmierci i zmartwychwstania, słowem całej historii zbawienia. W centrum roku jest pascha, a więc Jego i nasze przejście ze śmierci do życia. Świętujemy więc je nie tylko w Okresie Wielkanocnym, ale... przez cały rok, szczególnie zaś we wszystkie niedziele.
Czytaj dalej... "Kolejny rok liturgiczny odpowiedzią na kryzys wiary w Kościele!"

Wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, jaką rolę pełni w życiu społecznym rodzina i jak wiele, od zdrowo funkcjonującej rodziny zależy. Zdrowo funkcjonująca, tradycyjna rodzina chrześcijańska to skarb w społeczeństwie. Jest ich jeszcze wiele w naszym otoczeniu lecz dostrzega się narastający, w dość szybkim tempie, kryzys rodziny. U jego podstaw leżą np. niezdolność do wchodzenia w relacje i problemy z komunikacją międzyludzką. Prowadzi to przeważnie do rozpadu rodziny uwieńczonego rozwodem lub separacja. Skutkiem rozpadu rodziny jest m.in. samotne wychowywanie dzieci.
Czytaj dalej... "Co z kondycją naszych rodzin?"

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. [J19,25-27]

Przygotowując się do przeżycia święta Podwyższenia Krzyża (w tym roku przypada w niedzielę 14 września) powyższe słowa zacytowane z ewangelii św. Jana a wypowiedziane przez Jezusa z krzyża, w szczególny sposób kierują moją uwagę na Matkę Bożą, Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. Wypowiadając słowa do św. Jana „Oto Matka twoja”, Jezus poprzez swojego ucznia rozciąga Jej macierzyństwo na cały rodzaj ludzki. Tak też Maryja stała się również i moją Matką. Przynależąc do wielkiej wspólnoty chrześcijan, do Kościoła św., dostrzegam, jak wielką cześć i chwałę naród polski oddaje naszej Matce. W roku 966, Jezus Chrystus został zaproszony do naszej Ojczyzny. I zaproszona z Nim przybyła od razu Matka Jego. Przybyła i jest obecna wraz ze swym Synem, jak o tym mówią liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a szczególnie pieśń Bogurodzica. Tradycją stało się, że w sposób szczególny przeżywamy każdego roku miesiące maj, sierpień i październik poświęcone Maryi. Wybudowano przez wieki liczne sanktuaria maryjne, do których zdążają co roku rzesze pielgrzymów. Na tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym miejscem ewangelizacji. Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi i w całe nasze polskie chrześcijaństwo charakterystyczny dla Polaków rys macierzyński. Ja osobiście tego doświadczam od kilkunastu lat, gdy nie mogąc poradzić sobie z własnym krzyżem, z częstymi kryzysami w mojej rodzinie zawierzyłem swoje życie Maryi. Od pewnego czasu, nie ma roku, bym nie stanął w pokorze, ze swoimi problemami i prośbami przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Okazją do przybycia do Częstochowy są pielgrzymki organizowane z różnych okazji.
Czytaj dalej... "Czy pamiętamy co przyrzekaliśmy Matce Bożej?"

 W niedzielę 29 czerwca br. Kościół obchodzi uroczystość dwóch największych Apostołów - Piotra i Pawła. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano "Apostoła Narodów". Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.

Czytaj dalej... "Św. Piotr i św. Paweł – dwa potężne filary Kościoła"

Przeżywaliśmy niedawno tajemnicę Paschy. Trwając nadal w radości zmartwychwstania Jezusa, zbliżamy się do trzech uroczystości: Wniebowstąpienia  Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości Najświętszej Trójcy. Każda z tych uroczystości w roku liturgicznym zasługuje na uwagę. Jednak Zesłanie Ducha Świętego  nabrało szczególnego znaczenia w formowaniu się, w powstawaniu Kościoła powszechnego.
Czytaj dalej... "Zesłanie Ducha Świętego początkiem Kościoła Świętego"

Już w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku odbędzie się w Watykanie kanonizacja naszego rodaka Jana Pawła II – polskiego papieża, którego pontyfikat trwał od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku. Kolejny Polak oficjalnym świętym!

Wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach z Ojcem św. Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek: w roku 1995 w Skoczowie, w 1997 we Wrocławiu i w Paryżu oraz w 1999 w Gliwicach. Na szczególne i ciągle aktualne przesłanie zasługuje moje wspomnienie pielgrzymki do Skoczowa.

Czytaj dalej... "Polski papież świętym – słuchajmy na nowo jego słów!"

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja !!! Uświadamiając  sobie tą prawdę zbliżamy się do momentu, w którym dwaj wielcy ludzie zostaną oficjalnie ogłoszeni świętymi. Są to byli papieże:  Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) i Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Nastąpi to 27 kwietnia 2014 w Niedzielę Miłosierdzia  w Watykanie. Obu Bóg powołał do wypełnienia Swojej misji dziejach Kościoła.
Czytaj dalej... "Bóg działa przez ludzi!"