Przeskocz do treści

W dniu 30.11.2013r. odbył się w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu coroczny dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Wrocławskiej pod hasłem „Wierzę w Jezusa Chrystusa.”
W homilii Mszy św. opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy ks. Paweł Cembrowicz zwrócił uwagę na moc 4 filarów wiary – milczenia, słuchania, nawrócenia się i radości.
Wiara ma pomóc stanąć w prawdzie o Bogu i o sobie, o swoich relacjach z Kościołem Chrystusowym, który przybliża nam Boga. Wiara wstrząsa ludzkim sumieniem, wstrząsa naszą świadomością. Bo to bardzo ważne żeby człowiek uszanował najważniejsze wartości, którym znakiem jest Chrystusowy Krzyż – symbol naszego ocalenia.

Natomiast ks. Profesor Andrzej Olejnik w swojej relacji adwentowej na temat „Wiary w Jezusa Chrystusa” zwrócił uwagę, że akt wiary jest najdonioślejszym wyborem w życiu człowieka, to w nim bowiem wolność dochodzi do pewnej prawdy i postanawia w niej żyć. Człowiek w swoim życiu winien dawać świadectwo, że tytuł Chrystus Król przestał być tylko tytułem, ale stał się rzeczywistą prawdą naszego życia.
Potrzebujemy Jego siły, by istnieć i by nasze istnienie nie oznaczało kilkudziesięcioletniej pielgrzymki donikąd,
Ks. Andrzej przedstawił i omówił przejaw wierności Jezusowi na trzech płaszczyznach:
- MODLITWA - to pierwszy wyznacznik wierności człowieka do Jezusa potwierdzając, czy naprawdę człowiek czyni Go swoim Panem i czy króluje On w jego życiu.
- MYŚLENIE EWANGELICZNE- widzenie i zachwyt człowieka tym jak „Słowo Boże” zmienia jego myślenie i pozwala mu patrzeć na codzienność w sposób Chrystusowy tzn. widzieć dalej niż tylko po ludzku.
- ZGODA NA TO, JAK JEZUS MNIE PROWADZI – ten element wierności Jezusowi jest chyba najtrudniejszy, bo najbardziej uderza w „JA” człowieka i jego pychę. Mówienie Jezusowi TAK, to zaufanie bardziej Jemu niż sobie. Niejednokrotnie Jezus prowadzi człowieka inną drogą niż ta, którą sobie człowiek wymarzył. Dopiero z perspektywy czasu człowiek widzi, odkrywa i zachwyca się tym, że wersja Jezusa jest najlepsza.

Maciej – Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. / Wrocław 30.11.2013