Przeskocz do treści

Zapraszamy wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej naszej Archidiecezji na dzień skupienia.

Nasze coroczne adwentowe spotkanie odbędzie się 28 listopada br., porządek dnia skupienia:
9:00 -  Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata dra Mariana Biskupa (homilia ks. Paweł Cembrowicz) w Archikatedrze Wrocławskiej.
10:00 – Poczęstunek w refektarzu MWSD we Wrocławiu.
10:30 – Konferencja w kaplicy seminaryjnej. Konferencję wygłosi ks. prałat dr Marian Biskup.
11:15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
11:45 – Komunikaty i zakończenie.

ks. Paweł Cembrowicz