Przeskocz do treści

KOMUNIKATY KOMISJI LITURGICZNEJ ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

1. Został przedłużony termin zgłaszania nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do pomocy w rozdzielaniu Komunii świętej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Szafarze mogą zgłaszać się jeszcze do 4 maja 2016 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: pacem@o2.pl lub przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. W sobotę, 11 czerwca odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Będzie to szczególna okazja, by w roku 1050. Rocznicy Chrztu Polski dziękować Bogu za dar wiary i Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Program pielgrzymki:
10.00 Zawiązanie wspólnoty – bp Adam Bałabuch
10.15 – Konferencja: Sakrament chrztu świętego, teologia i praktyka – ks. dr Krzysztof Michalczak.
11.15 – przygotowanie do Eucharystii.
11.30 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity Poznańskiego.
13.00 – przerwa na posiłek i możliwość zwiedzania Katedry, Bramy Poznania i Rezerwatu Archeologicznego.
Z Wrocławia chcemy zorganizować autokar. Wyjazd miałby miejsce ok. 6.00 z placu Katedralnego. Koszt ok. 40 zł. Przewielebnych Księży Proboszczów prosimy gorąco zachęcić szafarzy do udziału. Zgłoszenia do 20 maja na adres mailowy: pacem@o2.pl lub przez stronę WYDARZENIA.

3. Przypominamy, że zgodnie z dokumentami Konferencji Episkopatu Polski strojem nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej jest biała alba przepasana białym cingulum: „Szafarz nadzwyczajny podczas pełnienia tej posługi w czasie Mszy św. winien być ubrany w albę, a jeśli trzeba przepasany cingulum. Pełniąc swą posługę poza Mszą św., może nosić zwykłe ubranie. Siostry zakonne spełniają posługę nadzwyczajnego szafarza w swoim stroju zakonnym, a osoby życia konsekrowanego w swoim stroju” (Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, 9.03.2016 r.). Wprowadzanie wszelkiego rodzaju dodatków (szkaplerze, różnego koloru pasy, krzyże nakładane na alby) jest nadużyciem. Prosimy Przewielebnych Księży Proboszczów o przestrzeganie zasad zawartych w dokumentach Konferencji Episkopatu Polski, a jeśliby pojawiły się nadużycia o przywrócenie powyższej zasady.

4. Przypominamy również, że nadzwyczajny szafarz Komunii świętej jest świeckim pomocnikiem kapłanów w rozdzielaniu Komunii świętej. Pojawiające się zwyczaje wystawiania Najświętszego Sakramentu przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, zwłaszcza w obecności kapłana lub diakona, są nadużyciem. Prosimy o zachowanie norm liturgicznych.

 

Ks. Paweł Cembrowicz
Przewodniczący Komisji Liturgicznej
Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 roku

Przeżywaliśmy niedawno uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość normalnie w roku liturgicznym przypada na dzień 25 marca. Jednak w roku 2016 ze względu na przypadający w ten dzień Wielki Piątek, uroczystość przeniesiona została na 4 kwietnia. Centralną postacią tego dnia jest Maryja.

Maryja zajmuje także centralne miejsce w historii zbawienia. Ona jest jako pierwsza z Ludu Bożego – najpiękniejszy człowiek wszystkich pokoleń. Ona znajduje się w sercu Kościoła, w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Dlatego chrześcijanin czcząc i wyznając Boga w Trójcy Jedynego, szczególnie zwraca się ku Maryi – Matki Boga. Tą prostą, skromną kobietą posłużył się sam Bóg. Przez Nią przyszło na ziemię zbawienie świata, przyszedł Jezus Chrystus. Jest Ona drugą Ewą. Przez pierwszą wszedł na ziemię grzech. Przez Maryję grzech został pokonany, gdyż stała się Matką Odkupiciela (Redemptoris Mater). Czytaj dalej... "Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela"

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W ROZDAWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ
PRZEZ NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
W CZASIE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

Komitet Organizacyjny ŚDM KRAKÓW’2016 zwrócił się z prośbą o zorganizowanie udziału Nadzwyczajnych Szafarzy w światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
Prosimy zatem o zgłaszanie udziału podając:
- imię i nazwisko, pesel, imię ojca, nr i seria dokumentu tożsamości
- dni w których pragnę posługiwać (wtorek 26 lipca / Msza na Bloniach lub/oraz  Niedziela 31 lipca /  Msza na Campus Misericordiae)
- adres e-mail
Termin zgłaszania: do 24 kwietnia. Swoje zgłoszenie proszę przesyłać bezpośrednio na adres: pacem@o2.pl lub na stronie z formularzem zgłoszeniowym dla naszej Archidiecezji.

• Nadzwyczajni szafarze mogą także niezależnie zgłaszać się jako pielgrzymi i wtedy,
po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, otrzymają pakiet pielgrzyma.
• Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej przybywają na Campus Misericordiae jak wszyscy pielgrzymi w sobotę i nocują z soboty na niedzielę na Campusie (trzeba zabrać karimatę i śpiwór. Trzeba osobiście zadbać o wyżywienie w sobotę i niedzielę, chyba, że ktoś wykupi pakiet pielgrzyma z wyżywieniem.
• Rodzina nadzwyczajnego szafarza musi szukać na własną rękę pobytu w Krakowie, najlepiej poprzez rejestrację w oficjalnym systemie ŚDM.
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.krakow2016.com

Ks. Paweł Cembrowicz 

Wrocław, dnia 18.04.2016 roku

Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi (por. Mt 5,13-16), wy jesteście zaczynem (por. Mt 13,33).

Trwając w oczekiwaniu na obiecanego Pocieszyciela (Ducha Św.), wracam myślami do niedawno przeżytej PASCHY. Miniony czas skłonił mnie do zastanowienia się i szukania odpowiedzi na pytanie: kim jestem?

Szukając odpowiedzi, dostrzegam ciągłe niezadowolenie z mojego ziemskiego działania. Widzę moją ograniczoność w osiągnięciach materialnych. Świadomość tego wywołuje we mnie i może w każdym z nas, niedosyt, niezadowolenie, frustrację. Być sfrustrowanym to znaczy mieć niechęć do życia. A ja nie chcę żyć sfrustrowany, co również oznaczać może, że nie chcę „przestać istnieć”. Czuję wewnętrzne wezwanie do istnienia, do życia. Rodzi się więc pytanie: dlaczego żyję?, po co żyję? Czytaj dalej... "Przypatrzmy się powołaniu naszemu…"

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. [J 3,16]

Przed kilku laty uczestniczyłem w parafii Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego w Obornikach Śl. we Mszy św. sprawowanej w intencji ofiar ludobójstwa popełnionego na Polakach, Ormianach i Ukraińcach w roku 1944. Liturgia Eucharystii sprawowana była w obrządku ormiańskim. Ryt ten zachował się w formie prawie niezmienionej od około tysiąca lat. Liturgii przewodniczył ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski. W czasie akcji liturgicznej zwróciłem wówczas uwagę na jeden moment a mianowicie na to, że główny celebrans po zakończonej liturgii Słowa poprosił oficjalnie katechumenów*) o opuszczenie zgromadzenia, uroczyście ich pożegnał i udzielił im specjalnego błogosławieństwa. Odruchowo spojrzałem wtedy w kierunku drzwi kościelnych i nie zauważyłem nikogo, kto by opuścił nasze zgromadzenie liturgiczne. Oznaczać to mogło, że wśród nas nie było nikogo, kto aktualnie przygotowuje się do przyjęcia sakramentu chrztu św. Taka jest dzisiaj rzeczywistość w naszym Kościele – wszyscy jesteśmy ochrzczeni już jako dzieci. Czytaj dalej... "Na kryzys wiary potrzebny jest…."