Przeskocz do treści

Do domu Ojca odszedł nasz brat Zygmunt Kaźmierski z Parafii Opatrzności Bożej z Nowego Dworu.
Pamiętajmy o Nim w modlitwie:

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego Zygmunta, której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

informacja od Jarka

 

Każdy jubileusz jest okazją do zatrzymania się i spojrzenia w przeszłość. Kiedy mija pięć lat od ingresu abpa Józefa Kupnego do katedry wrocławskiej wracają moje wspomnienia, kiedy jako uczestnik Drogi Neokatechumenalnej archidiecezji wrocławskiej wraz z wieloma braćmi tej formacji Kościoła katolickiego witaliśmy arcybiskupa na placu przed katedrą. Była wielka radość i owacjom nie było końca. Pamiętam smak śląskiego „kołocza”*), którym częstował wszystkich zebranych nowy metropolita wrocławski. Tm większa radość budziła się we mnie, gdyż abp Józef pochodzi z Górnego Śląska, konkretnie z okolic Piekar Śląskich. Ja osobiście całe moje dorosłe życie zawodowe przeżyłem wraz z moją najbliższą rodziną także na Górnym Śląsku mieszkając i pracując w Wodzisławiu Śl.

Ucieszył mnie również wówczas fakt, że pełniliśmy służbę wojskową w tej samej jednostce wojskowej w Brzegu – wojska inżynieryjne (saperzy). On powołany do wojska w roku 1975, gdy był w seminarium duchownym. Ja natomiast wcześniej, w roku 1968 podczas studiowania na Politechnice Wrocławskiej.

I tu kilka słów o naszym lokalnym pasterzu. Nominacja papieża Franciszka dla bp. Józefa Kupnego na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego została ogłoszona 18 maja 2013 r. Ingres do katedry wrocławskiej – 16 czerwca 2013 r. a w dniu 29 czerwca 2013 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz arcybiskupi. Jako rządca archidiecezji wrocławskiej abp Józef jest Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W swej pracy arcypasterskiej położył szczególny akcent na duszpasterstwo młodzieży akademickiej oraz na sprawy społeczne, wśród których leży mu na sercu sprawa Caritasu oraz los ludzi biednych duchowo i materialnie.

Cieszmy się z jubileuszu arcybiskupa Józefa Kupnego, któremu życzę pomyślności na tym  urzędzie. Niech jego duszpasterzowanie przyczynia się do tego, abyśmy wzrastali w naszym człowieczeństwie i stawali się ludźmi pełnymi, wolnymi, z inicjatywą, z obowiązkami i prawami złączonymi ze Stwórcą i ze stworzonym światem, złączonymi z Odkupicielem Jezusem Chrystusem i Jego prawem, złączonymi z Duchem Świętym i Jego łaską. Zachęcam do szczerej modlitwy o błogosławieństwo Boże dla naszego pasterza na czas posługiwania w naszej wrocławskiej wspólnocie wiernych.

Zbigniew Stachurski

UWAGA!

Dnia 16 czerwca 2018 o godz. 11.00 Ksiądz Arcybiskup Metropolita przewodniczył w Katedrze Wrocławskiej koncelebrowanej Mszy Świętej, w ramach której razem z Ludem Bożym zgromadzonym przy ołtarzu Pańskim, dziękował Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dobro, jakie w czasie Jego dotychczasowej posługi pasterskiej stało się udziałem Kościoła Świętego w naszej Archidiecezji; prosił też o dalszą opiekę, by dobry Bóg wspierał swoją łaską Jego inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane w trosce o zbawienie powierzonych sobie wiernych.

______________

*) kołocz śląski – nazwa zwyczajowa ciasta popularnego na  Górnym Śląsku

dotyczący IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w sobotę 16 czerwca 2018 rok
1. Zgodnie z kalendarium spotkań formacyjnych w roku 2017/2018 Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018. Spotykamy się w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny.
2. Uwaga – nie będzie możliwości zaparkowania przed Sanktuarium.
Najbliższe parkingi znajdują się w miejscowości Huta Szklana – około 2 km przed Sanktuarium od Strony Kielc. Będzie możliwość wjazdu pod Sanktuarium odpowiednio oznaczonymi autokarami lub busami w celu dowozu pasażerów, jednak także  autokary będą parkowały w Hucie Szklanej.
3. Szczegółowy program dnia skupienia przedstawia się następująco:
10.00   Recepcja
11.00 Zawiązanie wspólnoty i prezentacja sanktuarium
11.30 Konferencja
12.30 Posiłek
14.00 Nabożeństwo czerwcowe i adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z okazją do skorzystania ze spowiedzi
15.00 Eucharystia
16.30 Rozesłanie (godzina orientacyjna)
4. Pielgrzymki są pielgrzymkami rodzinnymi. Dlatego w pielgrzymce mile są widziani członkowie rodzin nadzwyczajnych szafarzy.
5. Wzorem lat ubiegłych zabieramy alby i plakietki – alby ubieramy na Mszę świętą.
6. Ze względu na wielkość bazyliki możemy nie zmieścić się w jej murach – zatem trzeba być przygotowanym na pozostanie na zewnątrz (trzeba być gotowym na warunki polowe).
7. Nie organizuje się wyjazdu zbiorowego z Wrocławia - można organizować wyjazdy indywidualne!