Przeskocz do treści

Ziemia jest jak statek kosmiczny. W gruncie rzeczy nie „jak”, lecz w istocie j e s t  statkiem kosmicznym… Dokąd zmierza, jaki jest cel jej podróży i stacja końcowa? Jaki jest cel życia każdego pojedynczego homo sapiens i całej ludzkości?

Czy rozwój nauki, techniki i gospodarki zdezaktualizował znaczenie religii? Czy skądinąd religie przeżyły się w związku z jaskrawymi odejściami od ich jądra, a  zatem czy muszą one rodzić fundamentalizm, przemoc i dążenie do zapanowania nad innymi ludźmi, wierzeniami i kulturami? Czy i jakimi drogami możliwa jest głęboka odnowa religii, w tym odnowa chrześcijaństwa przez wydobywanie bogactwa jego źródeł?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w książce profesora Jana Grosfelda*) „Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat”. Książka ta jest próbą spojrzenia na specyfikę chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz jej wpływu na życie społeczne.

__________________

*) Jan Grosfeld (ur. 1946 r.) emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie  Politologii, były kierownik katedry Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła. Wykładał antropologię polityczną, związki polityki i religii oraz żydowskie korzenie chrześcijaństwa i kwestie dialogu międzyreligijnego. Jest członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem oraz polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Publicysta, redaktor naczelny periodyku „Chrześcijaństwo- świat-polityka”, tłumacz i autor książek, m.in.: Krzyż i gwiazda Dawida (1998), Czekanie na Mesjasza (2003), Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, Biblia dla moich parafian (2019). W tym roku (2020) nagrodzony został nagrodą im. Księdza Stanisława Musiała, która przyznawana jest osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego.

https://telewizjarepublika.pl/temat/jan-grosfeld/39658/1