Przeskocz do treści

W miesiącu kwietniu zakończył się dwuletni okres obostrzeń związany z wirusem. Ten czas pandemii w rodzinie przeżyliśmy nie chorując. Postanowiłem, pielgrzymowaniem do sanktuariów Maryjnych, podziękować Bogu za ten czas łaski.

I tak z synem Marcinem, na początku sezonu, w dniu 1 maja wyruszyliśmy pieszo z sanktuarium św. Anny i NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce na Ślężę, do kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Majówka na Ślęży – pielgrzymka ludzi pracy to tradycja kultywowana przez śp. ks. Stanisława Orzechowskiego. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Maryjo, śpieszymy w Twe ręce złożyć niepewny nasz los”. W drodze towarzyszył nam ks. Jakub Bartczak. Wyruszyliśmy na szczyt po wspólnym odmówieniu Litanii Loretańskiej a na trasie pieszej wędrówki modliliśmy się odprawiając Drogę Światła. Były przerwy na odpoczynek i na posiłek oraz wspomnienia ze spotkań z ks. Orzechowskim. Na szczyt dotarliśmy zmęczeni ale szczęśliwi. O godz. 14.00 na szczycie w kościele na Ślęży sprawowaliśmy wspólnie Eucharystię pod przewodnictwem ks. Ryszarda Staszaka – proboszcza sulistrowickiej parafii. W homilii mówił o ludzkiej pracy – jej znaczeniu w drodze do świętości i w czynieniu świata lepszym. Mówił o przykładzie św. Józefa, wzorze pracujących.  

Wspólne zdjęcie pielgrzymów po zakończonej Eucharystii w kościele na Ślęży

Następnie nadszedł 10 lipiec – XXXI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Pielgrzymkę autokarową zorganizowała przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śl. p. Teresa Garbacz. Wyruszyliśmy z synem do Częstochowy razem z pielgrzymami obu obornickich parafii. Po przybyciu na Jasną Górę był czas, by osobiście pokłonić się Matce Bożej w kaplicy Jej cudownego obrazu. Następnie odprawiliśmy drogę krzyżową na Jasnogórskich Wałach, by później o godz. 11.00 uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem ks.abpa Adama Szala metropolity przemyskiego. W homilii m.in. powiedział: „Pragniemy od Maryi uczyć się, co to znaczy nieść współczesnemu światu pokój. (…) Ludzkość swoimi własnymi siłami nie jest w stanie osiągnąć pokoju. Pokój w życiu człowieka może zaprowadzić jedynie Bóg”. Wszyscy wówczas czuliśmy jak ważne jest zawierzenie Bogu w kontekście trwającej wojny za naszą wschodnią granicą. Po Eucharystii wracaliśmy do naszych domów mając w pamięci hasło pielgrzymki: „Z Maryją posłani w pokoju”.

Po odprawieniu Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach

I wreszcie 27 sierpień – Henryków: XIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Wrocławskiej do Sanktuarium Matki Bożej – Matki Języka Polskiego. Tam wybraliśmy się pielgrzymując samochodem z Marcinem, niepełnosprawnym synem, uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebnicy. W pielgrzymce uczestniczyło kilkaset osób z różnych ośrodków pomocy społecznej. Kulminacją wydarzenia była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Krziżoka, dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii wrocławskiej oraz inicjatora henrykowskich spotkań. Homilię wygłosił ks. Tomasz Filinowicz krajowy duszpasterz osób niesłyszących. Nawiązywał do Ewangelii o talentach – Pomnożenie talentów nie jest z pewnością łatwe. Wymaga pracy, wysiłku, ciągłego zmagania się z samym sobą. Tylko kiedy puszczasz w obieg swój talent, wtedy możesz osiągnąć sukces – mówił ks. Filinowicz. Po uczcie duchowej wszyscy jej uczestnicy przeszli do parku, gdzie po posiłku rozpoczął się piknik integracyjny osób niepełnosprawnych. Wystąpiły zaproszone zespoły artystyczne. Była okazja do rozmów, wspomnień z podobnych spotkań w latach ubiegłych i zachęcanie się wzajemne do udziału w przyszłości w kolejnych pielgrzymkach.

W parku podczas pikniku

Rok 2022 jeszcze się nie zakończył. Przed nami październik, w którym to miesiącu z naszych obu obornickich parafii pielgrzymujemy do Trzebnicy. Może jeszcze raz, tym razem już jesienią, będziemy mogli razem z synem wyruszyć pieszo do sanktuarium św. Jadwigi.

Zbigniew Stachurski

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Krzyz.jpg

Nie ma człowieka, który by nie przeżywał w swoim życiu chwil trudnych. Są nimi między innymi kryzysy w rodzinie, złe układy z szefem w pracy, nieuleczalna choroba, narodzenie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, brak porozumienia z dorastającą córką lub dorosłym synem, z bratem, siostrą, sprawowanie opieki nad rodzicami w podeszłym wieku i wiele innych, podobnych sytuacji. Dzisiaj także trwoga na skutek stanu pandemii. Te lub podobne sytuacje życiowe, chrześcijanin określa mianem krzyża. Są one jakby jarzmem nakładanym na człowieka, które jest czasami bardzo ciężkie. Wielokrotnie doświadczam tego, iż nie chcę nieść jarzma - krzyża. Często się buntuję i z tego powodu niejednokrotnie grzeszę.

Krzyż bowiem wpisany jest w życie człowieka! Krzyż, który z woli Stwórcy, może nieraz nieświadomie, niosę. Uciekając od krzyża nie daję świadectwa życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin żyjąc na tym świecie winien godnie przejść swoją drogę krzyżową dźwigając krzyż.

Czym jest nauka krzyża? Doskonale wypełnił wolę Boga Ojca Jego Syn, Jezus Chrystus. Bez krzyża Chrystusowego nie byłoby zbawienia. Jezus nie był obojętny wobec naszych ludzkich słabości, grzechów. Wziął je na siebie umierając za nas jak najgorszy łotr i zdrajca będąc sam bez winy. Nie wołał z krzyża: dlaczego mnie męczycie, zabijacie? Milczał poddając się (niesprawiedliwemu) wyrokowi śmierci. Zrobił to z woli Boga Ojca jako Jego Syn, Bóg-Człowiek. Objawił światu prawdziwą Bożą ekonomię zbawienia, ukazując, jak można przerywać błędne koło zła w świecie – wziął całe zło człowieka na Siebie. Umierając, po trzech dniach ZMARTWYCHWSTAJE i daje nam, którzy wierzymy w Jego imię, Ducha Świętego. O tym powinienem zawsze pamiętać a szczególnie w dniu, gdy w kalendarzu liturgicznym przeżywam święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

A jak Duch Święty się objawia w człowieku? Poprzez świadectwo wiary, poprzez znaki wiary widziane przez innych. Są nimi jedność i miłość w obliczu krzyża. Miłość pozbawiona strachu przed krzyżem, przed umieraniem. Wiara bowiem daje mi siłę do odważnego przeżywania sytuacji, które po ludzku mnie przerastają. Czy tak naprawdę wierzę w Boga Ojca, i Syna, i Ducha Świętego? Czy moja wiara uzdalnia mnie do podjęcia własnego krzyża? Jeśli wierzę, to zdaję sobie sprawę z tego, że Krzyż prowadzi do Zmartwychwstania – prowadzi do Życia Wiecznego już tu na ziemi tj. do życia wg Ducha Jezusa Chrystusa. A Duch Święty wyzwala we mnie moc do pokonania wszelkich trudności życiowych.

Krzyż w moim życiu, w życiu każdego chrześcijanina, jest Krzyżem Chwalebnym. O Nim przypomina mi co roku przeżywane święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września).

Krzyż to także znak fizyczny identyfikujący chrześcijan. My chrześcijanie wieszamy krzyże–symbole w swoich mieszkaniach, szkołach, szpitalach. Stawiamy na chrześcijańskich grobach oraz tam, gdzie dotarło chrześcijaństwo. Tam, gdzie rozwinęła się cywilizacja łacińska, cywilizacja życia. Dzisiaj Krzyż jest znakiem sprzeciwu. Jest niewygodny dla niektórych o zdeprawowanym sumieniu. Stąd ludzie ci profanują nasz święty znak. Brońmy więc krzyża.

O tej konieczności przypominał nasz rodak Święty Jan Paweł II. W wygłoszonej w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. homilii wołał: „…nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech KRZYŻ przypomina nam o miłości Boga do człowieka (...)”.

Zbigniew Stachurski

Prosimy o pomoc 10 nadzwyczajnych szafarzy Komunii w służbie ołtarza na Mszy świętej podczas Uroczystości. Spotykamy się 11 września 2022 roku o godzinie 12:00 w zakrystii katedry p.w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (1 godzinę przed Mszą św.).
Poniżej proszę o wpisanie jedynie deklaracji imienia nazwiska i telefon kontaktowy.
Wyślę potwierdzenie SMS.

Formularz do zgłoszenia chęci uczestnictwa jest pod tym linkiem

https://forms.office.com/r/ep9TzH2sra