Maryja-Matka Jezusa a Chrzest św.

W październiku Kościół odprawiając nabożeństwa różańcowe stara się przypomnieć, że Maryja zajmuje centralne miejsce w historii zbawienia. Znajduje się w sercu Kościoła, w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin, poprzez modlitwę różańcową zwraca się ku Maryi – Matce Jezusa, bo przez Nią przyszło na ziemię zbawienie świata, przyszedł Jezus Chrystus. Zaczęło się od zwiastowania przez Bożego posłańca o poczęciu się w Niej Jezusa Chrystusa. Była to dla Maryi najwspanialsza lecz trudna do przyjęcia wiadomość.
Podobnie jest dzisiaj. Są ci, którzy są posłanymi w Kościele, przepowiadają – głoszą kerygmat, zwiastują Dobrą Nowinę, że Bóg wybrał każdego z nas, by w nas narodził się Jezus-Syn Boży. Maryja się pytała: Jak to ma się stać? Podobnie i ja zadaję sobie to pytanie, gdy słucham przepowiadania. I tutaj porównuję Zwiastowanie Maryi do głoszonego przez ewangelizatorów kerygmatu. Sprawia on, że w tym, kto go przyjął poczyna się, za sprawą Ducha Świętego, nowe życie – życie wiarą. Dla Maryi, po zwiastowaniu, przychodzi okres ciąży, w czasie którego Jezus rośnie w jej łonie. Na początku dziecka się nawet nie zauważa, ale później zaczyna kopać, aż wreszcie pragnie przestrzeni aby wyjść na zewnątrz i ukazać się światu jako nowe stworzenie. Tym wyjściem na zewnątrz było narodzenie się Pana Jezusa z Maryi a dla chrześcijanina jest Chrzest św. – Kościół mówi, że rodzi się nowy człowiek (człowiek staje się „nowym stworzeniem”). W chrześcijaństwie czas od poczęcia (przyjęcia kerygmatu) do chrztu jest określony słowem katechumenat. W tym okresie, Słowo Boże-nasiono, które zostało przyjęte ma się rozwijać, rosnąć, aż stanie się Jezusem Chrystusem dojrzałym. W tym czasie inni widzieć powinni dawane już znaki stwierdzające, że to dziecko (Jezus) naprawdę jest we mnie, bo w finale ma nastąpić poród. Jezus ma się ukazać we mnie po okresie ciąży (katechumenatu) w świetle dziennym, bo jakże mogą być narodziny bez dziecka? Jak może odbyć się Chrzest św. bez bez ukazania się światu nowego człowieka ukształtowanego na wzór Jezusa Chrystusa?
Tak w pierwszych wiekach rodził się chrześcijanin, tak powiększała się wspólnota-Kościół. Bóg posyłał posłańców, którzy przepowiadali z mocą kerygmat. Na skutek przepowiadania formowała się rzeczywista wspólnota ludzi, którzy usłyszeli i przyjęli Słowo. Przyjęli w Słowie Bożym Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i trwając w łasce Ducha Świętego dojrzewali oni w Kościele jako katechumeni, jak w łonie matki, do czasu swoich nowych narodzin, do czasu sakramentu Chrztu św. Bo Chrzest jest bramą, przez którą w sposób widzialny wchodzi się do Kościoła. Ci ludzie, których prowadził Duch Święty przeżywali swoją drogę do dojrzałej wiary we wspólnocie, w Kościele. Dzisiaj natomiast czas odkrywania na nowo wartości otrzymanego w dzieciństwie Chrztu św. przybiera różne formy. Ten czas dla człowieka od zwiastowania do narodzin „nowego człowieka” jest niezbędny. Innej drogi nie ma do narodzin chrześcijanina. Bardzo pomocne na tej drodze do wiary żywej jest zawsze Słowo Boże, liturgia i wspólnota braci w Kościele.
Zdaję sobie jednak sprawę, że Chrzest jako sakrament (znak) przyjąłem jako niemowlę. Słów zwiastowania w czasie udzielanego mi sakramentu nie rozumiałem więc ich nie przyjąłem. Nie było więc poczęcia i następnie okresu „ciąży” (katechumenatu). Wiara nie zdążyła urosnąć, rozwinąć się. Potrzebny jest zatem ochrzczonemu nowy czas określany w Kościele jako neokatechumenat a także jako katechumenat dorosłych. Ten czas można porównać do drogi. Na początku muszę usłyszeć zwiastowanie i gdy odpowiem jak Maryja – „Niech mi się stanie według Słowa Twego”- świadomie ruszam do celu. Na końcu tej drogi, będąc ochrzczonym, odnawiam w Kościele, przyrzeczenia chrzcielne – odnawiam mój Chrzest. Kościół wielokrotnie dawał mi okazję do odnowy przyrzeczeń chrzcielnych. Czy zastanawiałem dlaczego Kościół to robi? Myślę, że jest to moment do refleksji, czy faktycznie jestem już nowym człowiekiem. Aby można było odnowić świadomie Chrzest, widoczne powinny być u mnie znaki wiary, że w swoim wnętrzu posiadam Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie, wtedy to co mam, jest ciążą urojoną, bo wewnątrz nie mam niczego. Nie można prawdziwie odnowić Chrztu, jeśli nie wykonuje się dzieł życia wiecznego, które pokazują, że Jezus jest wewnątrz mnie żywy.
Niech udział w październikowych nabożeństwach różańcowych, zwróci moją uwagę na wydarzenia w życiu Maryi, na historię Jej życia i na historię mojego życia. Niech powstanie refleksja, czym był dla mnie Chrzest św.? Czy tak naprawdę jestem „nowym stworzeniem”? Niech miesiąc ten będzie dla mnie miesiącem szczególnym, w którym Maryja, Matka Odkupiciela i nasza Matka będzie podprowadzać mnie do Swego Syna. Zaowocuje to pogłębieniem mojej wiary a tym samym przyczyni się do odkrycia na nowo wartości Chrztu św. Niech będzie czasem oceny stanu mojej wiary szczególnie w roku, w którym przeżywamy 1050 lecie Chrztu Polski.
Zbigniew Stachurski

Zbliża się Święto Podwyższenia Krzyża!!!

Obrazek

Dlaczego krzyż jest tak ważny? Krzyże-symbole stkrzyż - obrazekawiamy w różnych publicznych miejscach m.in. na skrzyżowaniach dróg, wzgórzach. Zawieszamy na ścianach różnych instytucji (sejm, szkoła, szpital). Krzyż zawieszamy w mieszkaniach. Krzyżem oznaczamy świątynie chrześcijańskie. Krzyż jest również obecny na naszych cmentarzach. Krzyż przypomina o męce i śmierci naszego Pana – Jezusa Chrystusa. Bez Krzyża Chrystusowego nie byłoby zbawienia. Jezus nie był obojętny wobec naszych ludzkich grzechów, ale wziął je na siebie umierając za nas jak najgorszy łotr, bluźnierca i zdrajca, będąc sam bez winy. I nie wołał z krzyża: Dlaczego mnie zabijacie? Milczał poddając się wyrokowi śmierci. Zrobił to z woli Boga Ojca jako Jego Syn, Bóg-Człowiek. Objawił światu prawdziwą Bożą ekonomię zbawienia, ukazując jak można przerywać błędne koło zła w świecie – wziął całe zło człowieka na Siebie. Umierając, po trzech dniach zmartwychwstaje i daje nam, którzy wierzymy w Jego imię, Swojego Ducha – Ducha Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Co oznacza „mieć Ducha Jezusa Chrystusa”? Jak Duch Święty się objawia w człowieku? Poprzez wiarę, poprzez znaki wiary widziane przez innych. Znakami wiary są jedność i miłość w wymiarze krzyża. Miłość, która kosztuje, która boli… np. miłość do mojego „nieprzyjaciela”, do bijącego mnie w przysłowiowy policzek…, do szefa w pracy, który wykorzystuje mnie nie dając właściwego wynagrodzenia, do niewiernej żony, męża lub dziecka raniącego mnie swoim niedobrym zachowaniem… Czy tak naprawdę dostrzegam dzisiaj swój krzyż? Czy miłując (przebaczając), potrafię udźwignąć swój krzyż? Czy uświadomiłem sobie obecność we mnie Ducha Świętego, uzdalniającego mnie do miłości w wymiarze krzyża, do życia według wiary?
Pierwsi chrześcijanie, do świadomego przyjęcia wiary uwieńczonego sakramentem chrztu św. przygotowywali się poprzez wieloletni katechumenat. Ja w sakramencie chrztu św., podobnie jak każdy ochrzczony jako niemowlę, otrzymałem w prezencie – wiarę i Ducha Świętego. Prezent ten był mocno zapakowany. Rozpakowywanie prezentu porównuję do katechezy pochrzcielnej a czas rozpakowywania prezentu to katechumenat pochrzcielny, na który składa się katecheza w szkole, katecheza przygotowująca do bierzmowania, do sakramentu małżeństwa i inne formy katechezy dla dorosłych np. neokatechumenat. Bez owocnego przeżycia tego czasu nie jestem zdolny nawrócić się i żyć wiarą żywą, nie jestem zdolny odkryć swojego krzyża. A krzyż prowadzi do Zmartwychwstania – prowadzi do Życia Wiecznego już tu na ziemi tj. do życia wg Ducha Jezusa Chrystusa. Duch Święty z kolei uzdalnia mnie do życia w jedności z innymi i miłości w wymiarze krzyża do innych osób.
Dlatego krzyż w moim życiu, życiu każdego chrześcijanina, jest Krzyżem Chwalebnym. O tym przypomina wrześniowe Święto Podwyższenia Krzyża, o tym przypominają krzyże-symbole rozsiane tam, gdzie dotarło chrześcijaństwo. Tam, gdzie rozwinęła się cywilizacja łacińska, cywilizacja życia. Pamiętajmy zawsze o Krzyżu, szczególnie, gdy odmawiamy Część Bolesną Różańca Świętego. Prośmy zawsze Matkę Bożą o wsparcie w cierpieniach podczas  odkrywania i dźwigania własnego krzyża. Krzyż, przyjęty z pokorą, doprowadzi mnie do mojego zmartwychwstania.
Zbigniew Stachurski

Świadectwa i zdjęcia ze Światowych Dni Młodzieży

Obrazek

Grzegorz: Byłem z cała rodziną. Zależało mi na przekazaniu moim dzieciom ducha spotkania z Ojcem Świętym zachęcenie do uczestniczenia w kolejnych ŚDM i przede wszystkim na spotkaniu w tych tłumach młodych ludzi Pana Jezusa. Miałem nadzieje na wzbudzenie w nich żywej wiary . Oczywiście także mi potrzebny był kop do wykrzesania dla Jezusa energii, pomysłów na służbę. I co ? Papież mówi nie siedź na kanapie. Ogranicz zatopienie w cyfryzacji. Spotykaj i mów do żywych ludzi. To do mnie. I mam nadzieje też do moich dzieci. I chyba mam pomysł na swoją aktywność ewangelizacyjną.
A dzieci ? Już deklarują uczestnictwo w ŚDM w Panamie.

Zbyszek: W załączeniu kilka zdjęć z ŚDM w Krakowie na Campus Misericordiae z mojego aparatu!
1. Z bratem ze wspólnoty neokatechumenalnej w Brzegu Dolnym (także Zbigniewem)
2. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w namiocie-kaplicy
3. Wspólne zdjęcie z siostrami zakonnymi z USA
4. Wspólne zdjęcie z młodymi Boliwijczykami
5. W drodze powrotnej po rozdzieleniu Komunii Św. w sektorze F12W roku 1997 przeżywałem ŚDM w Paryżu jako jeden z uczestników. Wyjechaliśmy wówczas z Polski jako grupa młodych z Drogi Neokatechumenalnej. W 2016 roku natomiast zgłosiłem się do posługi przy rozdzielaniu Ciała Pańskiego mimo, iż nadal przynależę do wspólnoty neokatechumenalnej w Brzegu Dolnym. Była to moja konkretna odpowiedź na hasło „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)”. Posługa szafarza to dzieło miłosierdzia, a w miejscu zgromadzenia młodych z całego świata była dla mnie ogromnym przeżyciem duchowym i emocjonalnym. Podczas pobytu najpierw na Błoniach a później w Brzegach doświadczyłem radości spotkania z młodym pokoleniem jak i również z następcą Jezusa na ziemi papieżem Franciszkiem. Dźwięczą nadal we mnie słowa Ojca Świętego, by wyzwolić się z paraliżu duchowego i opuścić kanapę, do której tak się przyzwyczaiłem. Rozumiem to jako wezwanie do działania w Kościele i nie tylko na rzecz drugiego człowieka, wspólnoty braci w wierze a przede wszystkim na rzecz rodziny. Uzmysłowiłem sobie, że Bóg zawsze da mi różne sytuacje w życiu, na które odpowiedzią może być: „tak – działam” lub „nie – siedzę dalej w swoim ciepłym miejscu (kanapie)”. Słowa papieża wywołały u mnie postanowienie wybierać zawsze tą pierwszą odpowiedź – obym to postanowienie mógł realizować jak najdłużej czyli zawsze. Pomocą ma być dla mnie modlitwa, do której zachęcał również papież Franciszek.

Bartek: … Jezu ufam tobie … ŚDM to kolejny przykład że możemy ufać bezgranicznie naszemu Panu – wróciliśmy wszyscy cali i zdrowi.

link do zdjęć: https://drive.google.com/open?id=0BzIIRSw3RhTFWEFCdDl0aGoybEk

Mariusz: Na Campus Misericordias weszliśmy w sobotę o piątej rano. Przed oczyma roztoczył się widok potężnej, otwartej przestrzeni. Gdzieś daleko na horyzoncie zarys konstrukcji ołtarza. Pojawiła się wtedy refleksja – jaką trzeba mieć wiarę aby zobaczyć całą tą przestrzeń wypełnioną młodymi ludźmi? Rozum podpowiadał, że to będzie bardzo trudne. Wiara, która przekracza naturę i rozum podpowiadała, że będziemy świadkami czegoś, co nas przerasta. I tak się stało. Widzieliśmy potężne działanie Ducha, który nas zebrał razem. 
Pragnieniem mojego serca było przekazanie pałeczki następnemu pokoleniu. 25 lat temu z wałów jasnogórskich JPII na ŚDM 1991′ przekazał nam przesłanie na całe życie: Jestem / Pamiętam / Czuwam. Nasze pokolenie obecnych czterdziesto- i pięćdziesięciolatków podjęło je. Teraz na ŚDM 2016′, prosiłem Pana aby moje dzieci podjęły słowo na ich życie. I tak się stało. Bądź wolny, kieruj się Ewangelią, podążaj za Chrystusem.

 

 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w Krakowie

DSCN0070a

Wrocławscy Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w dniu 26 lipca 2016 roku uczestniczyli w uroczystej liturgii Eucharystii na rozpoczęcie XXXI Światowych Dni Młodzieży na Błoniach w Krakowie. Posługiwali przy rozdawaniu Komunii Świętej uczestnikom zgromadzonym na Mszy św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Grupie wrocławskich szafarzy towarzyszył o.Andrzej Smołka SSCC. 

Jak odczytuję misję Kościoła?

Wielu z nas odczytuje misję Kościoła jako działanie na rzecz włączenia wszystkich ludzi do wspólnoty jaką jest Kościół. Jednak po ponad 2000 lat nadal katolików z żywą wiarą jest garstka. Czy Jezus Chrystus w obliczu tego zjawiska poniósł klęskę? Więc co jest misją Kościoła? Oto moja próba odpowiedzi na to pytanie.

Ostatnio zastanawiałem się nad misją Kościoła w dzisiejszym świecie. Bo czym jest Kościół? Ze szkoły, z nauki religii wiem, że w rzeczywistości jest on wspólnotą ludzi, która stanowi mistyczne Ciało Chrystusa. Na podkreślenie zasługuje słowo wspólnota. Znaczenie wspólnot lokalnych – Kościoła lokalnego, zostało przez Sobór Watykański wyraźnie podkreślone: Kościół nie jest sumą Kościołów lokalnych, ale w każdym Kościele lokalnym obecny jest i działa Kościół powszechny. Oznacza to, że wspólnota lokalna nie jest wycinkiem Kościoła, ale że tu, w Kościele lokalnym np. parafii, wspólnocie zakonnej i różnych innych wspólnotach w parafii, oczywiście w łączności ze wszystkimi innymi tworzącymi podobne wspólnoty, obecny jest Jezus Chrystus w swojej pełni. Jedność Kościołów lokalnych wyraża się poprzez Kolegium Biskupów, na czele którego stoi Biskup Rzymu. Czytaj dalej

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych

To już za tydzień! W sobotę, 11 czerwca odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Będzie to szczególna okazja, by w roku 1050. Rocznicy Chrztu Polski dziękować Bogu za dar wiary i Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Program pielgrzymki:
10.00 Zawiązanie wspólnoty – bp Adam Bałabuch
10.15 – Konferencja: Sakrament chrztu świętego, teologia i praktyka – ks. dr Krzysztof Michalczak.
11.15 – przygotowanie do Eucharystii.
11.30 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity Poznańskiego.
13.00 – przerwa na posiłek i możliwość zwiedzania Katedry, Bramy Poznania i Rezerwatu Archeologicznego.

Tutaj strona wydarzenie na naszym portalu, zachęcamy do zapisania się :)

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks. Pawła

W niedzielę, 22 maja 2016 r. o godzinie 13:00, w Archikatedrze Wrocławskiej swój srebrny jubileusz święceń kapłańskich obchodzi ks. Paweł Cembrowicz.

Składamy dostojnemu Jubilatowi nasze najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Św. w dalszej posłudze.

Brać szafarską zapraszamy na niedzielę na godz 13:00 do katedry do wspólnej modlitwy w intencji Księdza Jubilata.

 

Zesłanie Ducha Świętego początkiem Kościoła Świętego.

   Przeżywaliśmy niedawno tajemnicę Paschy. Trwając nadal w radości zmartwychwstania Jezusa, przeżywamy już uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego a za tydzień Zesłania Ducha Świętego. Później uroczystości Najświętszej Trójcy i Bożego Ciała. Każda z tych uroczystości w roku liturgicznym zasługuje na uwagę. Jednak Zesłanie Ducha Świętego nabrało szczególnego znaczenia w formowaniu się, w powstawaniu Kościoła powszechnego. Czytaj dalej

„Radość miłości” – odpowiedź papieża na kryzys rodziny

   Zatrzymując się na chwilę w coraz szybszym tempie życia i z uwagą spoglądając na własne życie, życie rodzinne, na życie rodzinne sąsiadów, szerszej – życie społeczności w naszym kraju, dostrzegam ciągle powiększający się kryzys rodziny wśród ochrzczonych katolików. Problem ten dotyka także mojej katolickiej rodziny i mojego otoczenia. Dostrzegam brak w rodzinach chęci przezwyciężania doraźnych kryzysów a radą na ich przezwyciężanie jest rozwód. Stąd tak często w szkołach obserwuje się dzieci wychowywane w niepełnej rodzinie, co dalej prowadzi do powielania przez nich, jako już dorosłych, wzorców utrwalonych w dzieciństwie. Dostrzegam również, że dorosłe dzieci w rodzinach, idąc za dominującymi trendami w świecie opisywanym przez nieprzyjazne Kościołowi media, wybierają drogę zła, wpadają w różne zniewolenia np. od alkoholu, narkotyków, internetu… Dla wielu młodych sakrament bierzmowania to „sakrament pożegnania się z Kościołem”. Wielu młodym obcy staje się już sakrament małżeństwa i wybierają życie w wolnych związkach. Wniosek z obserwacji nasuwa się jeden: rodzina przeżywa kryzys, rodzina jest zagrożona a tym samym zagrożone są podstawy istnienia narodu. A podstawową komórką społeczną jest zdrowo funkcjonująca rodzina, która jako fundament w naszej kulturze przyjęła chrześcijańską antropologię człowieka. Czytaj dalej