Rok liturgiczny w Kościele

Pierwszą niedzielą Adwentu (2 grudnia) rozpoczęliśmy w Kościele nowy rok liturgiczny. Za chwilę  już rozpocznie się okres Bożego Narodzenia. Czas płynie ku wieczności, który  odmierzany jest w Kościele od wieków w pewnym określonym rytmie. Rytm ten zwany rokiem liturgicznym ma na celu ukazywać chwałę Bożą i uświęcać wiernych. Stąd też cała historia zbawienia, przekazana nam na kartach Biblii, zostaje wtłoczona w ramy jednego roku, byśmy mogli stopniowo, co roku odsłaniać całe Misterium Chrystusa. Centrum roku liturgicznego to Pascha Jezusa Chrystusa (przejście Jego ze śmierci do życia), do której prowadzi oczekiwanie na Jego pierwsze przyjście – Adwent, zwiastowanie o Jego poczęciu, Jego nadejście – Boże Narodzenie oraz działalność Mistrza z Nazaretu.  Przeżywamy więc czas Adwentu, okres Bożego Narodzenia, czas Wielkiego Postu i Wielkanocy i najdłużej trwający – okres zwykły.

Mój udział w roku liturgicznym, w czasie mojego życia, porównuję do spirali: kręcę się w kółko – ale każdy dzień jest na innym miejscu tego koła. Dostrzegam w tym chrześcijańską mądrość, polegającą na tym, że ten ruch w koło postępuje ciągle w górę – jak w spirali, to znaczy, że moje przeżycia roku liturgicznego z roku na rok są coraz głębsze, bardziej zrozumiałe dla mnie, wnoszące w moje życie kolejne, nowe wartości duchowe, dające mi szansę weryfikowania własnego postępowania. Dostrzegłem, że na kontemplację tych Bożych tajemnic mam nie jeden rok, ale tyle lat, ile Pan Bóg da mi żyć. Bo każdy rok jest okazją, bym na te wydarzenia spojrzał inaczej, nieco dojrzalej. Co roku byłem w jakimś sensie innym – inaczej przeżywałem Adwent, Boże Narodzenie czy Wielkanoc.

Moje przeżywanie roku liturgicznego związane jest przez ostatnie dwadzieścia parę lat ze wspólnotą ludzi podobnych do mnie, którzy przed laty rozpoczęli formację związaną z odkrywaniem na nowo wartości chrztu świętego. Widzę, że Bóg w każdym roku, daje mi do przeżycia coś nowego i pięknego dającego odczuć wielką Jego miłość do mnie. W mijającym roku uczestniczyłem w wielu pielgrzymkach do szczególnych miejsc w naszej ojczyźnie: do Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śl. z mężczyznami naszych obornickich parafii, do parafii św. Jacka w Legnicy (miejsce cudu Eucharystycznego) z Kołem Przyjaciół Radia Maryja w Obornikach Śl., do Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie z uczestnikami Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, do Matki Boskiej Języka Polskiego w Henrykowie z osobami niepełnosprawnymi. Pamiętam także wspaniale przeżyty czas wraz z żoną i synem Marcinem nad morzem w Łebie, gdzie miastu patronuje św. Jakub wraz z Wniebowziętą Najświętszą Maryją  Panną. Tam przebywaliśmy z seniorami naszych obornickich parafii w ramach ”Wyjazdowej aktywizacji Seniorów Łeba 2018” organizowanej przez „Caritas”. Miniony rok upływał mi także na częstym spotkaniu się z Jezusem w Eucharystii również w dni powszednie, gdzie mogłem podczas liturgii czytać Słowo Boże przeznaczone na dany dzień. Szczególnym wydarzeniem, które przeżyłem razem z żona w mijającym roku (30 października) była liturgia posłania. W parafii św. Mikołaja we Wrocławiu ks.bp. Andrzej Siemieniewski posłał nas z  innymi uczestnikami Drogi Neokatechumenalnej do głoszenia Dobrej Nowiny po dwóch, po domach w  miejscowości Brzeg Dolny. Z powierzonej misji cieszymy się bardzo i ją realizujemy z radością jeden dzień w tygodniu.

W roku liturgicznym znaczącą postacią jest Matka Boża. Bez niej nie zaistniałoby całe Misterium Chrystusa. Dlatego też Matka Boża jest obecna na przestrzeni całego roku liturgicznego. Już w Adwencie codziennie sprawowana jest msza św. roratnia, msza odprawiana ku czci Maryi Panny na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę zwiastującą fakt, że zostanie matką Jezusa. Miesiącami szczególnie poświęconymi Maryi są w roku liturgicznym (w okresie zwykłym)  maj, sierpień i październik.

W szczególny sposób rok liturgiczny przeżywa się, uczestnicząc w Liturgii Godzin. Jest ona tak pomyślana, aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcać przez uwielbienie Boga. Odmawiane hymny i modlitwy wyrażają m.in. symbolikę danego okresu kalendarza liturgicznego a zawarte są w tzw. brewiarzu. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy „Zaleca się, aby i świeccy odmawiali brewiarz czy to z prezbiterami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie”.

W ciągu roku liturgicznego Kościół wspomina również męczenników i innych świętych. Poprzez przykład ich życia, pociąga wszystkich przez Chrystusa do Ojca, aby przez ich zasługi wyjednywać u Stwórcy wszystko co dobre dla człowieka.

Tak też rok liturgiczny i jego wielkie święta są dla mnie i każdego przynależącego do Kościoła katolickiego podstawowym rytmem życia chrześcijańskiego.

Zbigniew Stachurski

Ogłoszenia z Dnia Skupienia 1 grudnia 2018

  • 16 marca 2019 o godzinie 11:00 jest uroczystość przyjęcia nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich nadzwyczajnych szafarzy.
  • Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w terminie 22-24 marca 2019 w Nysie pt. Kurs Jakuba. Koszt 220 zł. Zgłoszenia do końca grudnia 2018, bezpośrednio do ks. Pawła Cembrowicza.
  • 18 kwietnia 2019, w Wielki Czwartek o godz. 10:00 Msza św. Krzyżma. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
  • W terminie 8 – 12 września 2019 pielgrzymka do Lourdes. Orientacyjny koszt to ok 2200 PLN  oraz 50 EUR. Możliwość wyjazdu z żoną. Proszę o zgłoszenie do końca lutego 2019.

Archidiecezja warmińska ma 29 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

W archidiecezji warmińskiej podczas uroczystej Mszy św. w katedrze św. Jakuba w Olsztynie do grona nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej dołączyło 1 grudnia br. 29 nowych posługujących.

Więcej informacji na stronie Archidiecezji Warmińskiej.

1 grudnia – Dzień Skupienia przed Adwentem

W tym roku Dzień Skupienia przed Adwentem dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej odbędzie się w sobotę 1 grudnia.

Początek skupienia godzina 9:00, zaczynamy od Mszy św. (przyjdźmy wcześniej aby odpowiednio przygotować się) w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Zapraszamy się serdecznie!

Święty – to chrześcijanin!

Chrześcijanin to człowiek żyjący we wspólnocie, w Kościele św. To człowiek, który przyjął sakrament chrztu i ma świadomość, że stał się NOWYM STWORZENIEM posiadającym Ducha Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Takiego człowieka w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nazywano świętym*). Czytaj dalej Święty – to chrześcijanin!

Odszedł do domu Ojca

Do domu Ojca odszedł nasz brat Zygmunt Kaźmierski z Parafii Opatrzności Bożej z Nowego Dworu.
Pamiętajmy o Nim w modlitwie:

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego Zygmunta, której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

informacja od Jarka

Cóż więc mamy czynić? – ciągle aktualne pytanie

                                    

Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie obchodzone w Kościele dwie uroczystości: uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24.06) i uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29.06). Każdy z nich otrzymał od Boga misję w stosunku do ludu żyjącego w okresie ich życia.

W tym miejscu chcę przypomnieć w wielkim skrócie, że po grzechu pierworodnym natura człowieka została skażona – jego wola stała się
bardziej skłonna do zła. Ale Bóg dał obietnicę człowiekowi, że poprzez narodziny Swego Syna, przywróci człowiekowi pierwotną jego naturę tj. życia na obraz i podobieństwo Boże. Czytaj dalej Cóż więc mamy czynić? – ciągle aktualne pytanie

Pięć lat posługi abp. Józefa Kupnego w archidiecezji wrocławskiej.

 

Każdy jubileusz jest okazją do zatrzymania się i spojrzenia w przeszłość. Kiedy mija pięć lat od ingresu abpa Józefa Kupnego do katedry wrocławskiej wracają moje wspomnienia, kiedy jako uczestnik Drogi Neokatechumenalnej archidiecezji wrocławskiej wraz z wieloma braćmi tej formacji Kościoła katolickiego witaliśmy arcybiskupa na placu przed katedrą. Była wielka radość i owacjom nie było końca. Pamiętam smak śląskiego „kołocza”*), którym częstował wszystkich zebranych nowy metropolita wrocławski. Tm większa radość budziła się we mnie, gdyż abp Józef pochodzi z Górnego Śląska, konkretnie z okolic Piekar Śląskich. Ja osobiście całe moje dorosłe życie zawodowe przeżyłem wraz z moją najbliższą rodziną także na Górnym Śląsku mieszkając i pracując w Wodzisławiu Śl.

Ucieszył mnie również wówczas fakt, że pełniliśmy służbę wojskową w tej samej jednostce wojskowej w Brzegu – wojska inżynieryjne (saperzy). On powołany do wojska w roku 1975, gdy był w seminarium duchownym. Ja natomiast wcześniej, w roku 1968 podczas studiowania na Politechnice Wrocławskiej.

I tu kilka słów o naszym lokalnym pasterzu. Nominacja papieża Franciszka dla bp. Józefa Kupnego na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego została ogłoszona 18 maja 2013 r. Ingres do katedry wrocławskiej – 16 czerwca 2013 r. a w dniu 29 czerwca 2013 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz arcybiskupi. Jako rządca archidiecezji wrocławskiej abp Józef jest Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W swej pracy arcypasterskiej położył szczególny akcent na duszpasterstwo młodzieży akademickiej oraz na sprawy społeczne, wśród których leży mu na sercu sprawa Caritasu oraz los ludzi biednych duchowo i materialnie.

Cieszmy się z jubileuszu arcybiskupa Józefa Kupnego, któremu życzę pomyślności na tym  urzędzie. Niech jego duszpasterzowanie przyczynia się do tego, abyśmy wzrastali w naszym człowieczeństwie i stawali się ludźmi pełnymi, wolnymi, z inicjatywą, z obowiązkami i prawami złączonymi ze Stwórcą i ze stworzonym światem, złączonymi z Odkupicielem Jezusem Chrystusem i Jego prawem, złączonymi z Duchem Świętym i Jego łaską. Zachęcam do szczerej modlitwy o błogosławieństwo Boże dla naszego pasterza na czas posługiwania w naszej wrocławskiej wspólnocie wiernych.

Zbigniew Stachurski

UWAGA!

Dnia 16 czerwca 2018 o godz. 11.00 Ksiądz Arcybiskup Metropolita przewodniczył w Katedrze Wrocławskiej koncelebrowanej Mszy Świętej, w ramach której razem z Ludem Bożym zgromadzonym przy ołtarzu Pańskim, dziękował Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dobro, jakie w czasie Jego dotychczasowej posługi pasterskiej stało się udziałem Kościoła Świętego w naszej Archidiecezji; prosił też o dalszą opiekę, by dobry Bóg wspierał swoją łaską Jego inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane w trosce o zbawienie powierzonych sobie wiernych.

______________

*) kołocz śląski – nazwa zwyczajowa ciasta popularnego na  Górnym Śląsku