Jak odczytuję misję Kościoła?

Wielu z nas odczytuje misję Kościoła jako działanie na rzecz włączenia wszystkich ludzi do wspólnoty jaką jest Kościół. Jednak po ponad 2000 lat nadal katolików z żywą wiarą jest garstka. Czy Jezus Chrystus w obliczu tego zjawiska poniósł klęskę? Więc co jest misją Kościoła? Oto moja próba odpowiedzi na to pytanie.

Ostatnio zastanawiałem się nad misją Kościoła w dzisiejszym świecie. Bo czym jest Kościół? Ze szkoły, z nauki religii wiem, że w rzeczywistości jest on wspólnotą ludzi, która stanowi mistyczne Ciało Chrystusa. Na podkreślenie zasługuje słowo wspólnota. Znaczenie wspólnot lokalnych – Kościoła lokalnego, zostało przez Sobór Watykański wyraźnie podkreślone: Kościół nie jest sumą Kościołów lokalnych, ale w każdym Kościele lokalnym obecny jest i działa Kościół powszechny. Oznacza to, że wspólnota lokalna nie jest wycinkiem Kościoła, ale że tu, w Kościele lokalnym np. parafii, wspólnocie zakonnej i różnych innych wspólnotach w parafii, oczywiście w łączności ze wszystkimi innymi tworzącymi podobne wspólnoty, obecny jest Jezus Chrystus w swojej pełni. Jedność Kościołów lokalnych wyraża się poprzez Kolegium Biskupów, na czele którego stoi Biskup Rzymu. Czytaj dalej Jak odczytuję misję Kościoła?

2 tys. nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na ogólnopolskiej pielgrzymce

Ponad dwa tysiące nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce tej wspólnoty do poznańskiej katedry z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Nadzwyczajni szafarze podczas Mszy św. odnowili swoją gotowość posługi na kolejny rok.

Czytaj dalej 2 tys. nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na ogólnopolskiej pielgrzymce

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych

To już za tydzień! W sobotę, 11 czerwca odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Będzie to szczególna okazja, by w roku 1050. Rocznicy Chrztu Polski dziękować Bogu za dar wiary i Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Program pielgrzymki:
10.00 Zawiązanie wspólnoty – bp Adam Bałabuch
10.15 – Konferencja: Sakrament chrztu świętego, teologia i praktyka – ks. dr Krzysztof Michalczak.
11.15 – przygotowanie do Eucharystii.
11.30 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity Poznańskiego.
13.00 – przerwa na posiłek i możliwość zwiedzania Katedry, Bramy Poznania i Rezerwatu Archeologicznego.

Tutaj strona wydarzenie na naszym portalu, zachęcamy do zapisania się 🙂